La placa del pont del carrer Passada

placa pont passadaInaugurado el 6 de diciembre por el Ayuntamiento de 1914 “. És la inscripció d’una de les plaques del pont del carrer Passada. A l’altre costat, n’hi ha una altra on hi figura el nom de l’alcalde de l’època: Juan Serra i Gastó.

Gràcies a elles se sap quan es va construir aquest pont. No se’n coneix molta cosa més.

De fet, va ser fa ben poc quan es va descobrir una de les característiques del pont. Quan es feien les obres de cobriment de la riera, hi havia la intenció d’enderrocar-ne la barana. I es va començar a foradar. Llavors es va veure que era de formigó i no pas de pedra, com es pensava. Aquest fet feia pensar que es podia tractar d’un element estructural. Per això, es va decidir refer-ne el tros enderrocat i conservar-la. També es va encarregar un estudi per determinar la capacitat de càrrega del pont, ja que, cada dia, hi passen molts vehicles.