Niños – Niñas

escola MontserratÉs un detall de la façana de l’escola Mare de Déu de Montserrat. Al·ludeix a la separació dels alumnes per gènere, que era tant habitual en una altra època.

Les façanes d’aquest edifici d’estil noucentista tenen molts altres elements d’interès. A banda de capitells, motllures, cornises i altres elements decoratius, destaquen especialment per quatre plafons esgrafiats. Estan dedicats a les virtuts cardinals: prudència, fortalesa, justícia i temprança.

Construïda entre el 1925 i 1927, està catalogada com a Bé d’Interès Local. Obra de l’arquitecte Juli Maria Fossas, va ser el primer edifici de titularitat pública destinat a escoles.