elmalgratenc: més de 7.500 usuaris

usuaris 20157.542 usuaris consulten elmalgratenc de manera periòdica. Així ho recullen les estadístiques facilitades per la plataforma WordPress. Les dades també mostren que, de mitjana, el diari rep 1.562 visites diàries. Aquest número es dispara en jornades concretes, degut al gran interès que han despertat determinades informacions.

En total, des del 7 d’octubre -data en què es va obrir el mitjà- fins el 29 de desembre, la web de elmalgratenc s’ha vist més de 32.000 vegades.

Cal tenir també en compte l’impacte i la repercussió que les informacions de elmalgratenc tenen a les xarxes socials.

Aquestes dades posen de manifest que, en l’actualitat, elmalgratenc és el mitjà de comunicació amb més audiència del municipi. És per aquest motiu que esdevé alhora una atractiva plataforma per a empreses que desitgen donar a conèixer la seva oferta entre els malgratencs i malgratenques.