La morositat: un greu problema per a les comunitats de veïns

Els impagaments de les quotes suposa un problema molt greu per les economies de les comunitats. A les d’alguns dels veïns (sovint relacionada amb la greu crisi econòmica que vivim), hem de sumar-li les dificultats que suposa el cobrament per part dels administradors de les quotes d’aquells pisos que pertanyen a les entitats bancàries. Aquesta situació sovint comporta dificultats per assumir les despeses habituals (ascensor, llum, neteja, etc), i per dur a terme obres o reparacions. El problema s’agreuja quan es tracta de treballs imprescindibles, ja que obliga a la resta de veïns a augmentar la seva aportació.

Tal i com explica Alícia Fontrodona de KF Malgrat Gestions, “és important comptar amb un bon administrador de finques que procuri resoldre tan ràpid com sigui possible aquesta situació”. L’Alícia assegura que el primer que fan és buscar una solució amistosa, “si aquesta no funciona, es reclama el deute judicialment”, encara que la justícia és molt lenta últimament en aquest casos està sent prou efectiva. Des de KF Malgrat Gestions també s’ofereixen assegurances per a les comunitats de veïns que inclouen els costos de les reclamacions judicials a morosos.

L’administradora també explica que és molt important visitar les comunitats periòdicament per detectar qualsevol problema, fins i tot, abans que es produeixi, es tracta de garantir el bon funcionament i estalviar feina i preocupacions al president, membres de la junta i en definitiva a tots els veïns.

A banda de realitzar els cobraments de les quotes, advertir de la morositat, reclamar els impagaments, preparar el pla de despeses i interessos i realitzar el balanç econòmic, els administradors de finques tenen atribuïdes moltes altres funcions: fan el seguiment i vetllen pel bon funcionament d’instal·lacions i serveis, atenent la conservació de l’edifici i disposant de les reparacions que siguin necessàries. Tenen relació directe amb la companyia asseguradora de l’edifici i realitzen el seguiment dels sinistres, actuen com a secretaris de la Junta convocant reunions, fent arribar les actes als propietaris, assessorant jurídicament i executant tots els acords presos en les reunions.

En definitiva, realitzen la seva feina procurant que es mantingui la bona convivència entre els veïns.

KF Gestions Malgrat 002