Més intervencions policials per assistir persones en dificultats

En el decurs del 2015, els agents de la Policia Local de Malgrat de Mar han dut a terme 1.324 serveis assistencials, és a dir, per prestar ajuda a persones que es trobaven en dificultats. Es tracta d’un centenar d’intervencions més que l’any anterior.

El servei assistencial més freqüent ha estat l’atenció a persones grans que vivien soles i que havien patit caigudes o altres accidents dins les seves llars. Aquesta tasca sovint es realitza en col·laboració amb el servei de Teleassistència. També s’ha realitzat intervencions per conflictes entre menors o dins de les famílies, per problemes als centres educatius o per donar una primera atenció a persones sense sostre.

Dins d’aquests serveis assistencials s’hi inclouen també les mediacions. Des que es va crear, el passat mes d’octubre, el Servei Municipal de Mediació Ciutadana ja ha actuat en quinze conflictes. La majoria de casos han estat problemes de convivència entre veïns, per sorolls o altres molèsties. També s’ha actuat en conflictes domèstics i en situacions on hi havia implicats menors que rebien o perpetraven amenaces a través del telèfon mòbil o les xarxes socials. A aquestes quinze mediacions cal sumar-hi les que havien efectuat agents de la Policia Local abans de la creació oficial del Servei. Només el 2015, es van dur a terme 65 mediacions policials.