El govern local cedeix a les demandes dels responsables de locals amb terrassa

L’equip de govern municipal inclourà la majoria de les al·legacions a l’ordenança reguladora de l’ocupació dels espais d’ús públic amb terrasses, vetlladores, mobiliari auxiliar o altres elements.

Se n’han presentat una vintena. Ho han fet propietaris de locals i partits polítics a l’oposició. Entre els canvis que s’han demanat hi ha, per exemple, l’eliminació de l’obligació de tenir els tendals d’uns determinats colors.

Està previst que en la sessió plenària d’aquest dijous dia 4 de febrer s’aprovi definitivament la normativa, amb la inclusió de les al·legacions admeses.

A partir d’ara, doncs, els locals tindran un termini de dos anys per adaptar-se a l’ordenança. Els responsables dels establiments hauran d’assumir tots els costos derivats d’aquesta adaptació.

 

Crítiques del sector

A finals de 2015, el govern local -PSC i JxM- posava damunt la taula la normativa que havia de regular l’ocupació de la via pública. Ho feia defensant que es pretenia millorar la imatge del municipi i garantir aspectes com el respecte al descans dels veïns, la higiene o que es deixi pas suficient per als vianants.

La normativa va despertar les reticències i crítiques de molts responsables de locals amb terrassa. Aquests van manifestar la seva preocupació ja que es veurien obligats a canviar-ne tots els elements i l’adaptació a la norma els costaria, com a mínim, un miler d’euros. Una inversió que alguns d’ells no podrien assumir.

Els petits empresaris també es van queixar pel fet que no se’ls hagués tingut en compte a l’hora de redactar la nova norma.