La meitat de botiguers, a favor de reobrir el trànsit al carrer de Mar

carrer de MarDivisió d’opinions, a parts iguals, entre els comerciants del carrer de Mar en cas que es plantegés la possibilitat d’obrir-lo al trànsit de vehicles. En contra, aquells que bàsicament creuen que una mesura així els perjudicaria. La resta, els qui estan a favor, consideren que els comportaria un increment de clients ja que la decisió “donaria més visibilitat als negocis”. Alguns, però, hi posen matisos com que només s’obrís parcialment, unes hores al dia, i no s’hi deixés estacionar. Varis comerciants també han apostat perquè hi passi el tricu.
Altres propietaris de negocis han proposat l’obertura del carrer del Carme com a solució suficient per a dinamitzar la zona.

Bona part dels consultats han demanat sobretot diàleg. “Reclamem el debat que no es va fer en el seu moment entre els afectats”, ha indicat un dels comerciants del carrer de Mar. També coincideixen en què cal millorar la mobilitat a tot el municipi. En aquest sentit, diversos propietaris de negocis s’han sensibilitzat amb el veïnat dels carrers Girona i Passada. Els veïns d’ambdós carrers han unit esforços per reclamar una solució als problemes provocats pel trànsit de vehicles a la seva zona.

Des de l’àrea de Comerç i Turisme han valorat la consulta, realitzada per aquest mitjà a un 95% de propietaris de negocis al carrer de Mar. Segons la regidora Carme Ponsa “hem fet un pas de gegant obrint ara el carrer del Carme perquè hi passi el tricu”. Pel què fa a la possibilitat d’obrir el carrer de Mar, Ponsa ha indicat que no li desagrada la idea, “però hauríem d’estar-hi d’acord tots”, ha subratllat. En qualsevol cas, Carme Ponsa ha apostat per un debat participatiu, on totes les parts implicades hi puguin dir la seva.

El debat sobre la idoneïtat de reobrir el trànsit de vehicles als carrers del Carme i Mar ha revifat al municipi just després d’anunciar-se que el servei turístic del tricu passarà pel carrer del Carme mentre durin les obres del pont del carrer Passada.

Anuncis