Habilitaran un pàrquing provisional durant la fira

terrenys ciutat sanitàriaEnguany, la fira d’atraccions de la festa major de Sant Roc estarà situada a l’aparcament de l’avinguda Montserrat. Una situació que provocarà la pèrdua d’espai on deixar el cotxe. Per compensar-ho, el consistori malgratenc ha previst habilitar com a aparcament la part municipal dels terrenys de la Ciutat Sanitària, ubicats a l’entrada sud del municipi. Des del govern local s’ha indicat que la mesura serà de caràcter provisional, mentre es desenvolupi la fira d’atraccions.

L’aparcament de l’avinguda Montserrat es va posar en funcionament a finals del mes de juny. Hi tenen cabuda més de 300 vehicles.