Tramiten l’estudi sobre el soroll que reclamen el veïns

El govern local ha començat a donar resposta a una de les demandes del veïnat dels carrers Passada i Girona. Les persones que hi viuen han sol·licitat en reiterades ocasions que es faci un estudi per avaluar el grau de contaminació acústica que han de suportar diàriament com a conseqüència del trànsit de vehicles. En aquest aspecte, des del consistori s’ha aprovat demanar una subvenció a la Diputació de Barcelona per poder tirar endavant aquest estudi tècnic. L’ajut forma part de les subvencions que aquest organisme atorga dins el pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Anuncis