Les concertades, al marge del 21D

Les escoles Fonlladosa i Chanel de Malgrat de Mar no s’han inclòs com a col·legi electoral de cara a les eleccions del 21D. El govern local ha decidit traslladar aquesta funció a instal·lacions municipals com les Cases dels Mestres i l’Arxiu Municipal.
El motiu del canvi respon al fet de “facilitar les tasques de muntatge i desmuntatge de la logística necessària per celebrar-hi comicis”, s’ha indicat des del govern.

Es dona el cas que ambdues escoles concertades van negar-se a cedir els seus edificis com a espais electorals per a la celebració del referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya, el passat dia 1 d’octubre.

Anuncis