Mesures contra el soroll

c passada Aquesta setmana col·locaran un sonòmetre al carrer Passada de Malgrat de Mar. L’aparell, un cop instal·lat, servirà per a recollir dades sobre el nivell de pressió del so. D’aquesta manera es coneixerà el grau de contaminació acústica que ha de suportar el veïnat de la zona.
A principis d’anys, ja es van recollir dades al carrer Girona, on també s’hi va instal·lar un aparell d’aquestes característiques. Tot plegat forma part d’un estudi sobre el soroll reclamat pels veïns dels carrers Passada i Girona.

Segons dades facilitades per la Policia Local, més de 5.600 vehicles circulen cada dia pels carrers Girona i Passada de Malgrat de Mar.

promo accés gratuït 2