19 casos d’absentisme escolar a Malgrat de Mar

Durant el passat curs escolar, Malgrat de Mar ha comptabilitzat un total de 19 casos considerats d’absentisme escolar. 18 d’aquests casos correspondrien a alumnes que cursaven l’ESO i 1 a Primària. La xifra, però, podria ser relativament major ja que no inclou els casos d’absentisme detectats i tractats a través de les diferents comissions socials de que disposa cada centre educatiu del municipi.

Els casos d’absentisme escolar a Malgrat de Mar han augmentat significativament els darrers anys.

El protocol d’actuació per fer-hi front és de l’any 2010.

Pel que fa als 18 casos d’absentisme esmentats, es tractaria de menors d’entre 13 i 14 anys d’edat “sovint amb un baix nivell acadèmic” i “poc integrats als grups d’iguals”. Des de l’àrea de Serveis Socials s’ha mostrat la preocupació pel “poc o nul suport familiar a l’escolarització d’aquests nois i noies per part dels seus pares”. Es tracta de menors que amb freqüència han de conviure envoltats d’altres tipus de problemàtiques com, per exemple, una situació econòmica precària, atur o inestabilitat emocional parental, entre d’altres. Aquest entorn els provoca “estrès i ansietat”, ja que “a aquestes edats hi ha consciència de les dificultats familiars i se senten en molts casos diferents de la resta dels seus iguals”, s’ha matisat des de Serveis Socials. Tot plegat comporta problemes de conducta d’aquests alumnes dins i fora del centre educatiu.
La manca d’alternatives formatives abans dels 16 anys és també un handicap per aquests joves, molts dels quals -val a dir- intenten adaptar-se al treball diari que es desenvolupa al centre educatiu tot i les dificultats.

En relació als casos d’absentisme a Primària s’ha de subratllar que són molt inferiors i presenten un millor pronòstic. Les causes responen a “situacions familiars de crisis, canvis de la unitat familiar i no depenen del menor sinó de la família”.

Nou projecte contra l’absentisme escolar

Per fer front i evitar la problemàtica que representa l’absentisme escolar, Malgrat de Mar disposa d’un protocol d’actuació, que ha quedat obsolet i se n’ha de posar en marxa un de nou, adaptat a les circumstàncies i context del moment.
Segons s’ha detallat des de l’àrea de Serveis Socials, el nou projecte amplia el radi d’acció, hi intervenen tots els professionals implicats, dissenya mesures de prevenció i amplia la xarxa amb nous agents d’altres àmbits. El nou pla d’actuació contra l’absentisme es començarà a redactar el pròxim mes d’octubre.

Anuncis