Les primeres llibreries

El dia 6 de desembre de l’any 1933 es va inaugurar la llibreria-papereria Montalt. De les hores ençà hi han treballat 3 generacions.