Denuncien les pèssimes condicions del Jutjat de Pau

jutjat de pau

Les persones que treballen al Jutjat de Pau es queixen de les pèssimes condicions en què han de prestar el servei. Actualment, en el local -ubicat al carrer Blanch- hi exerceixen les seves responsabilitats 4 funcionàries i una jutgessa. Demanen que s’adeqüi l’espai a les necessitats tant dels treballadors com dels usuaris. En aquest aspecte, el local no garanteix intimitat suficientment a aquells que hi acudeixen, així com d’altres problemàtiques relacionades amb l’accessibilitat. “Volem que sigui digne, no només pels funcionaris sinó per a tothom”, han subratllat.
La manca d’aire condicionat i calefacció són altres de les qüestions per a les quals també sol·liciten una solució.
L’estat en què es troba el local repercuteix en bona part de la documentació que s’hi emmagatzema. Es dona el cas, que s’hi pot trobar arxius que daten de l’any 1870, època en què es va començar a registrar a mà els casaments, naixements i defuncions. El contingut d’aquests llibres aporta un alt valor a la història de Malgrat de Mar.

El Jutjat de Pau desenvolupa la seva tasca en aquest local des de fa uns 27 anys. El consistori és qui s’encarrega de pagar-ne el lloguer al seu propietari -uns 17.000 euros anuals-.

Pel que fa a les millores, els afectats han assenyalat que l’anterior alcalde va començar a definir un projecte de reforma del local, que va quedar “paralitzat” amb l’entrada del nou govern a l’ajuntament. Fins el moment, asseguren que s’havien mantingut converses amb el propietari per tal de tirar endavant la rehabilitació i que es trobaven en una fase prou avançada.
Per la seva banda, des del govern local s’ha manifestat no tenir constància del projecte de reforma esmentat. En referència a un possible canvi d’emplaçament del jutjat, el govern ha assegurat estar “pendents de poder confirmar que algunes de les alternatives que ens plantegem siguin viables”.

El desembre de 2016, els grups polítics amb representació municipal van aprovar per unanimitat una moció on s’hi instava un canvi d’ubicació del Jutjat de Pau, que es van comprometre a estudiar en el termini màxim d’un any.

 

Anuncis