Les Ursulines a Malgrat

L’antiga finca del parc de Can Campassol -ubicat al carrer de Mar de Malgrat de Mar- va ser convent i col·legi per a alumnes franceses. Fou regentat entre els anys 1905 i 1917 per la comunitat religiosa de les Germanes Ursulines.