Un milió i mig menys

La reforma del Passeig Marítim de Malgrat de Mar costarà inicialment uns 6,5 milions d’euros, una xifra relativament inferior a l’estipulada durant la licitació de l’obra, que era de 8 milions aproximadament. Les obres costaran, doncs, un milió i mig menys.
La rebaixa en el preu és deguda a la millora econòmica ofertada per l’empresa a qui se li adjudicarà l’execució del projecte. D’empreses per desenvolupar els treballs se n’han presentat una dotzena, segons el govern local.
A diferència de projectes anteriors, en aquesta ocasió la major part de l’obra la pagarà el consistori -el 70%-, la resta anirà a càrrec de propietaris amb finques a la zona, a qui se’ls cobrarà l’import que els pertoca a través de contribucions especials.

Tot just aquesta setmana, el consistori ha aprovat “el padró de liquidacions provisionals individualitzades” en relació a les contribucions especials, així com el calendari de pagaments fraccionats de l’impost. El document detalla els imports i els terminis de pagament de les esmentades contribucions.

L’adjudicació definitiva de les obres de reforma del Passeig Marítim s’ha previst aprovar-la en el decurs de la sessió plenària que s’ha de celebrar la setmana vinent. En concret, dijous 15 de novembre.

Anuncis