Estudiaran el valor històric de Can Palomo

Can Palomo.2

Una empresa especialitzada en patrimoni cultural estudiarà el valor dels elements que conté la masia de Can Palomo. L’objectiu dels treballs -que costaran uns 1.800 euros– és conèixer si la finca reuneix les condicions necessàries per ser catalogada a posteriori Bé Cultural d’Interès Local.

L’actuació sorgeix arran la demanda efectuada per un grup d’historiadors locals el juny de 2018. Els historiadors reclamaven salvaguardar l’immoble ubicat a l’interior de la finca, una masia catalana de principis del segle XX. La proposta va rebre el vist i plau dels grups polítics a l’ajuntament.

Can Palomo es troba ens uns terrenys entre les avingudes Montserrat i Bon Pastor i els carrers Joan Maragall i Pintor Fortuny. Anteriors governs havien mostrat el seu interès per adquirir-la i allotjar-hi diversos serveis municipals. Finalment, però, després de llargues negociacions, la propietària es va fer enrere i la vendre a un empresari local per un milió d’euros. El nou amo volia enderrocar Can Palomo per construir-hi habitatges.