1 milió d’euros de superàvit

Malgrat de Mar ha tancat l’any 2018 amb més d’1.000.000 d’euros de superàvit. Es tracta de la diferència econòmica positiva entre els diners que el consistori ha ingressat a través de taxes, impostos, retencions i d’altres i els que ha gastat pagant als diferents proveïdors dels serveis públics -aquelles persones o empreses contractades per l’ajuntament per tal de desenvolupar els projectes que es realitzen al municipi.

Aquest darrer excedent econòmic és molt inferior si es compara amb el d’anys anteriors. En aquest aspecte, el superàvit de l’any 2017 va ser de 2.000.000 milions aproximadament.

D’altra banda, s’ha reduït el “deute financer per habitant”. La diferència, que s’ha qualificat d’”important”, ha passat de 133 euros l’any 2017 a 77.