Noves deficiències a la façana del Montserrat

façana escola

una de les parts malmeses de l’edifici

L’edifici de l’escola pública Montserrat presenta novament deficiències. Es tracta de problemes causats per les filtracions d’aigua que provenen de la teulada. En aquest cas, han malmès part de la façana i altres parts interiors de les instal·lacions.
La façana del centre es va rehabilitar tot just aquest passat estiu. Dels treballs se’n va encarregar una empresa especialitzada i van costar uns 170.000 euros.

L’any 2017, també es van realitzar reformes a l’escola. Precisament en aquesta ocasió, les tasques van consistir en arranjar la teulada, ja que s’hi havien detectat goteres que malmetien diversos espais de l’edifici. Els treballs van consistir en la substitució de les teules malmeses, es van retirar les antigues i se’n van col·locar de noves. Les bigues de fusta que servien per subjectar-les també es van canviar. Les obres de renovació de la teulada van costar uns 230.000 euros.

Tot i les obres de millora que s’hi han desenvolupat, la problemàtica ha tingut continuïtat. Darrerament, operaris de les brigades municipals han hagut d’actuar per tal de donar-hi solució.

L’escola pública Mare de Deu de Montserrat és un edifici d’estil noucentista i està protegida com a Bé Cultural d’Interès Local. El centre es va inaugurar el 28 d’agost de 1927.