Previndran de plagues una cinquantena d’espais i edificis municipals

El consistori malgratenc vol contractar una empresa especialitzada en el control de plagues. L’objectiu és impedir que aquestes apareguin aplicant-hi les mesures necessàries com “desinsectacions, desinfeccions i desratitzacions”. Segons s’ha assenyalat, “el control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans”.

L’empresa que s’encarregui dels treballs haurà de prestar el servei en punts com la xarxa de clavegueram, els quadres d’enllumenat públic, la via pública, els edificis i les instal·lacions i equipaments públics. En total, una cinquantena d’espais i edificis de titularitat municipal. L’actuació es farà tenint en compte “la col·laboració entre tots els agents que intervenen, ja que la gestió integrada de plagues i artròpodes no només hauria d’actuar sobre la plaga, sinó també contra l’agent que la provoca”, s’ha indicat.

La durada del contracte del servei de control de plagues serà de dos anys i el valor estimat és d’uns 36.000 euros.

Publicat per elmalgratenc.cat

En el món de la comunicació des de fa més de 35 anys. Errors, molts. Encerts, comptats. Lliçons, cap ni una. Periodisme de carrer, crític i actiu. Lluitant per canviar allò que no vol ser canviat. Aquest és un espai d'informació i opinió. No guanyarem, però molestarem tant com puguem.