El Jutjat de Pau, pendent d’un canvi d’ubicació fa sis anys

El desembre de 2016, es va aprovar per unanimitat de tots els partits polítics locals, una moció on s’instava a un canvi d’ubicació del Jutjat de Pau. Amb aquesta mesura es pretenia donar resposta a les demandes dels treballadors, que denunciaven el mal estat de les instal·lacions i les pèssimes condicions en què havien d’exercir les seves funcions. Un fet amb repercussions directes en els usuaris, ja que degut a la mala adequació del local no se’ls garanteix intimitat suficientment quan hi acudeixen.

L’estat en què es troba el local també afecta bona part de la documentació que s’hi emmagatzema. S’hi poden trobar arxius que daten de l’any 1870, època en què es va començar a registrar a mà els casaments, naixements i defuncions. El contingut d’aquests llibres aporta un alt valor a la història de Malgrat de Mar.

El Jutjat de Pau desenvolupa la seva tasca en el local del carrer d’en Blanch des de fa uns 30 anys. El consistori és qui s’encarrega de pagar-ne el lloguer al seu propietari -uns 17.000 euros anuals.