El consistori incompleix el reglament d’ús del català

A l’edifici de l’ajuntament s’hi estan fent treballs d’instal·lació corresponents al nou cablejat elèctric i la xarxa informàtica. L’accés a l’obra es fa per la porta lateral que dona a les Peixateries Velles. L’entrada està precedida per l’habitual cartell d’avís d’obres, on hi resen les mesures i normes de seguretat obligatòries que s’ha de seguir, així com la prohibició de pas a “tota persona aliena a l’obra”.

La retolació de l’esmentat cartell, però, està feta únicament i exclusiva en castellà. Un fet que incompleix el Reglament per a l’ús de la Llengua Catalana aprovat pel mateix ajuntament. Segons consta en el document i s’especifica en l’article 27 del Capítol XI De l’impuls institucional: “La retolació i la senyalització viària que depengui de l’Ajuntament o que instal·lin les seves empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col·laboració amb l’Ajuntament, han de figurar en català, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat vial”.

Es dona el cas, que el passat divendres dia 29 de juliol va tenir lloc una sessió informativa i deliberativa del Pacte Nacional per la Llengua. L’acte estava organitzat pel mateix consistori i s’hi va tractar la situació actual del català. L’objectiu de la sessió era la de reflexionar i establir paràmetres d’actuació sobre el futur de la llengua. Un fet provocat pel retrocés que ha experimentat els darrers anys.