El consistori incompleix el reglament d’ús del català

A l’edifici de l’ajuntament s’hi estan fent treballs d’instal·lació corresponents al nou cablejat elèctric i la xarxa informàtica. L’accés a l’obra es fa per la porta lateral que dona a les Peixateries Velles. L’entrada està precedida per l’habitual cartell d’avís d’obres, on hi resen les mesures i normes de seguretat obligatòries que s’ha de seguir, així com la prohibició de pas a “tota persona aliena a l’obra”.

La retolació de l’esmentat cartell, però, està feta únicament i exclusiva en castellà. Un fet que incompleix el Reglament per a l’ús de la Llengua Catalana aprovat pel mateix ajuntament. Segons consta en el document i s’especifica en l’article 27 del Capítol XI De l’impuls institucional: “La retolació i la senyalització viària que depengui de l’Ajuntament o que instal·lin les seves empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col·laboració amb l’Ajuntament, han de figurar en català, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat vial”.

Es dona el cas, que el passat divendres dia 29 de juliol va tenir lloc una sessió informativa i deliberativa del Pacte Nacional per la Llengua. L’acte estava organitzat pel mateix consistori i s’hi va tractar la situació actual del català. L’objectiu de la sessió era la de reflexionar i establir paràmetres d’actuació sobre el futur de la llengua. Un fet provocat pel retrocés que ha experimentat els darrers anys.

Publicat per elmalgratenc.cat

En el món de la comunicació des de fa més de 35 anys. Errors, molts. Encerts, comptats. Lliçons, cap ni una. Periodisme de carrer, crític i actiu. Lluitant per canviar allò que no vol ser canviat. Aquest és un espai d'informació i opinió. No guanyarem, però molestarem tant com puguem.