Pressupostos participatius malgirbats

Malgrat de Mar es troba en ple procés dels pressupostos participatius. Aquest 2022, s’hi han destinat 200.000 euros i s’han validat 12 propostes.

Entre les propostes escollides, se’n troben algunes de difícil comprensió, ja sigui per un error d’ubicació o per què es tracta de projectes suposadament executats amb anterioritat. Un fet que comporta confusió.

És el cas de la remodelació de les voreres de la plaça Pere III, al barri de Can Mercader. Segons la proposta presentada, es vol ampliar i reparar un tram de la vorera del carrer del Carme, en el tram de la plaça Pere III. La totalitat de l’espai, en concret situat a l’avinguda del Carme, incloses les voreres -que encara es troben en molt bon estat-, ja va ser objecte de millores a finals de l’any 2020.

Una altra de les propostes, els detalls de la qual són confusos o errònis, és la que fa referència a la “col·locació d’aparells i estructures a l’aire lliure a un costat del Passeig de Llevant per poder fer exercici físic amb el propi cos i treballar diferents grups musculars”. Mentre per una banda en el text s’esmenta el Passeig de Llevant, per l’altra, el plànol insertat assenyala el Passeig de Mar, a tocar el Parc de la Solidaritat.

Veus municipals han indicat l’existència de modificacions en les partides econòmiques que no s’ajusten a les exigències del protocol establert pels pressupostos participatius, citant a tall d’exemple l’aparcament amb consigna per a bicicletes a l’estació de tren. Originalment s’hi destinaven 50.000 euros i finalment hi consten 30.000. Les mateixes veus han subratllat que el canvi no s’ha justificat.

Aquests són només alguns exemples de les inconcrecions i errors que contenen les propostes presentades, validades per una comissió tècnica.

La fase de votació per triar els projectes que veuran la llum es farà en breu: del 26 de setembre al 10 d’octubre, una setmana més tard del que s’havia anunciat inicialment. L’endarreriment de les votacions s’ha justificat amb l’argument de la necessitat de “preparar la campanya de difusió”.

Contingut relacionat…

Publicat per elmalgratenc.cat

En el món de la comunicació des de fa més de 35 anys. Errors, molts. Encerts, comptats. Lliçons, cap ni una. Periodisme de carrer, crític i actiu. Lluitant per canviar allò que no vol ser canviat. Aquest és un espai d'informació i opinió. No guanyarem, però molestarem tant com puguem.