Més de 10.600.000€ per pagar el personal de l’ajuntament

Bona part dels impostos i taxes que paguen els ciutadans es destinen al funcionament de la pròpia administració local. Així ho reflecteixen, una vegada més, els pressupostos municipals, que de cara al pròxim 2023 ascendeixen a un total de 25.438.400€, segons la previsió elaborada des del govern local -PSC, Malgrat Ens Mou.

En el capítol de personal es reserva una partida de més de 10.619.000€ -340.500€ més que l’any anterior- per pagar els treballadors de l’ajuntament.

L’àrea de Seguretat i Mobilitat Ciutadana és on, novament, s’hi abocaran més diners. La regidoria manté pràcticament intacta la partida anterior de més de 3.745.000€. Esports, és la que en surt més beneficiada dels nous pressupostos, ja que per al 2023 se li han reservat 1.557.475€. L’any 2022, per a la mateixa àrea se’n van destinar 609.850. Una diferència substancial. Per contra, la regidoria que surt perjudicada és la d’Inserció Laboral, Igualtat, LGTB i Barris. El govern local hi ha reservat 100.700€. 175.000 menys que per al 2022.

Pel que fa al sou dels treballadors, el secretari i l’interventor (amb més de 100.000€ anuals bruts cadascú), el director general (97.100€ aprox.) i l’inspector en cap de la Policia Local (76.000€ aprox.) són alguns dels funcionaris i càrrecs que més cobren. El sou dels subalterns (conserges i recepcionistes) són dels més baixos d’entre els treballadors en plantilla, al voltant dels 18.000€ anuals.

Els pressupostos municipals també reserven una partida destinada a pagar els polítics, ja sigui amb dedicació exclusiva, parcial o les assistències, entre d’altres. Actualment, la retribució bruta anual de l’alcaldessa és de 49.000€, amb dedicació exclusiva, i el primer tinent d’alcalde, per una parcial del 80%, en cobra 40.000.

Els pressupostos municipals s’han d’aprovar de manera inicial en el decurs de la pròxima sessió plenària, que tindrà lloc dijous dia 15 de desembre.

El passat dia 1 de desembre es van presentar els pressupostos municipals en audiència pública. A l’acte només hi van assistir una desena de persones, bona part de les quals eren membres del govern local i regidors dels grups a l’oposició.

Pots consultar les retribucions dels treballadors corresponents al 2022 fent clic en aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/documents/804755/7172629/Retribucions+Llocs+de+Treball+2021/12d3bad9-9d6a-4ba5-aba1-f6149eb9e9d4

Pots consultar els pressupostos municipals per al 2023 fent clic en aquest enllaç: https://www.ajmalgrat.cat/informacio-oficial/informacio-economica-i-pressupostaria/pressupostos/pressupost-2023

Darreres notícies…

Tu perds

Amb receptes per als pròxims quatre anys de mandat pràcticament calcades, encara no hi ha res decidit.

Publicat per elmalgratenc.cat

En el món de la comunicació des de fa més de 35 anys. Errors, molts. Encerts, comptats. Lliçons, cap ni una. Periodisme de carrer, crític i actiu. Lluitant per canviar allò que no vol ser canviat. Aquest és un espai d'informació i opinió. No guanyarem, però molestarem tant com puguem.