Més d’un miler de mascotes censades des de la pandèmia

La xifra d’animals domèstics pràcticament s’ha doblat els darrers anys. El 2018, el cens municipal registrava una xifra d’unes 1.060 mascotes -entre gats i gossos. En els darrers 3 anys, se n’han comptabilitzat un total de 1.008 de nous.

Segons dades facilitades pel consistori malgratenc, el 2020 es van registrar 88 gats; el 2021 el nombre va augmentar considerablement, en 119; el 2022 van ser 125 els felins registrats i aquests primers tres mesos del 2023 s’han inclòs al registre local 23 més.

Pel que fa als gossos, és l’espècie animal més nombrosa a les llars. L’any de la pandèmia, de registrats n’hi havia 150; el 2021, 247; i el 2022 es varen comptar 213. Fins el mes de març d’enguany se n’han registrat 41.

També aquest any, s’han afegit a la llista d’animals censats les fures. En aquest aspecte, Malgrat de Mar compta amb dos animals d’aquest tipus.

Cal subratllar, que aquestes xifres no inclouen aquells animals, en especial gossos, que s’han perdut o escapat. Tampoc s’hi fan constar les mascotes que han canviat de població o els que han mort, ja que els amos no han notificat -en molts casos- ambdues circumstàncies.

Durant l’any 2022 es van imposar un total de 42 sancions, equivalents a 14.087 euros.

Un dels efectes més notables d’aquest augment d’animals de companyia al municipi, és la proliferació de brutícia als carrers. Molts amos de mascotes, sovint deixen que els seus animals pixin i caguin on no toca, tot i les reiterades campanyes de sensibilització que s’han dut a terme. Malauradament, els comportaments incívics relacionats s’han convertit en un autèntic problema de salut pública i un malson per a molts ajuntaments.

A banda de les campanyes informatives per sensibilitzar la població sobre les obligacions que comporta tenir una bestiola a casa, també se n’han dut a terme de sancionadores. Sense anar més lluny, durant l’any 2022 es van imposar un total de 42 sancions, equivalents a 14.087 euros. Aquest expedients sancionadors tramitats es van interposar per portar el gos sense la corretja (15), molèsties ocasionades als veïns pels lladrucs de l’animal (14), deposicions i orins (12) i per dur el gos sense el xip corresponent i no trobar-se degudament censat (1).

*Les dades que formen part del contingut d’aquesta informació han estat facilitades per l’ajuntament de Malgrat de Mar. S’han obtingut a través d’una “sol·licitud d’accés a la informació pública”.


Subscriu-te!

Accedeix a tots els
continguts exclusius!

elmalgratenc.cat no rep cap tipus de subvenció pública. Tirar-lo endavant comporta unes despeses fixes, esforç i dedicació.

La teva contribució ajuda a millorar la societat, prendre consciència i a convertir-te en una persona compromesa i, sobretot, feliç.

Tria el teu model de subscripció

Publicat per elmalgratenc.cat

En el món de la comunicació des de fa més de 35 anys. Errors, molts. Encerts, comptats. Lliçons, cap ni una. Periodisme de carrer, crític i actiu. Lluitant per canviar allò que no vol ser canviat. Aquest és un espai d'informació i opinió. No guanyarem, però molestarem tant com puguem.