Els vehicles, principal factor de contaminació a Malgrat de Mar

El centres sanitaris com el CAP, residències dedicades a l’atenció de gent gran, llars d’infants, escoles d’infantil i primària i l’Institut Ramon Turró són alguns dels equipaments municipals que es troben en zones qualificades com a sensibles a la contaminació atmosfèrica.

Es tracta d’edificis ubicats en zones on s’hi ha detectat “una pitjor qualitat de l’aire” i sobre els quals es demana posar en marxa un seguit d’actuacions amb l’objectiu de pal·liar-ne els efectes contaminants i protegir-ne la població. L’emplaçament d’aquests equipaments està determinat per la seva situació dins el nucli urbà: es troben en llocs compactes, amb carrers força estrets que dificulten la dispersió dels elements contaminants que hi ha a l’aire. Tot i els alts nivells de contaminants detectats, dels més elevats, aquests en cap cas superen els llindars establerts per la llei.

Aquesta és una de les conclusions incloses en l’informe encarregat a iniciativa tècnica del departament de Medi Ambient de l’ajuntament de Malgrat de Mar. El document, elaborat per una empresa especialitzada, ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

El Pla de Millora de Qualitat de l’Aire a Malgrat de Mar (PMQA) -l’informe esmentat i al qual ha tingut accés elmalgratenc.cat– detalla fil per randa quins són els principals factors contaminants al municipi. En aquest sentit, la major part -un 64%- s’atribueixen al trànsit rodat, en especial els vehicles dièsel. En menor mesura, el sector industrial l’assenyala com a responsable del 20% de la contaminació de l’aire i el sector agrícola ho és del 8% de les emissions de contaminants.

El pla planteja un seguit de “mesures específiques per a reduir la presència i l’impacte tant del trànsit interurbà, com de l’urbà”. Totes elles adreçades a disminuir d’aquí al 2032 fins a un 30% els nivells de contaminants recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. Un reguitzell d’accions que han de servir per a millorar l’impacte sobre la salut que causen en les persones i la resta d’éssers vius els efectes de les emissions de productes nocius a l’atmosfera.

Aquestes actuacions estan directament relacionades amb la reducció de les emissions derivades de l’ús del vehicle privat, l’impuls de l’ús del transport públic i l’ús de modes de transport no motoritzats (l’anomenada mobilitat activa), entre d’altres.

Malgrat de Mar és un municipi amb un índex de població que no supera els 20.000 habitants. Per tant, no està obligat a disposar d’un Pla de Millora de Qualitat de l’Aire. Tot i això, des de l’àrea de Medi Ambient s’ha volgut iniciar els tràmits corresponents per a incorporar-lo i avançar-se als esdeveniments futurs, que presagien un augment poblacional de cara als pròxims anys. Així doncs, els detalls del PMQA s’exposaran i debatran a nivell polític en el decurs de la sessió plenària que se celebrarà aquest dijous al consistori.

CONTINGUT RELACIONAT


Subscriu-te!

Accedeix a tots els
continguts exclusius!

elmalgratenc.cat no rep cap tipus de subvenció pública. Tirar-lo endavant comporta unes despeses fixes, esforç i dedicació.

La teva contribució ajuda a millorar la societat, prendre consciència i a convertir-te en una persona compromesa i, sobretot, feliç.

Tria el teu model de subscripció

Publicat per elmalgratenc.cat

En el món de la comunicació des de fa més de 35 anys. Errors, molts. Encerts, comptats. Lliçons, cap ni una. Periodisme de carrer, crític i actiu. Lluitant per canviar allò que no vol ser canviat. Aquest és un espai d'informació i opinió. No guanyarem, però molestarem tant com puguem.