El nou govern haurà de canviar la flota de vehicles municipals

El govern local sorgit de les pròximes eleccions municipals ja té alguna de les tasques encomanades. Entre d’altres, l’alcaldessa i regidors entrants hauran de fer front a la millora de la qualitat de l’aire de Malgrat de Mar, tal i com es va acordar amb l’aprovació d’un pla estratègic relacionat.

El pla esmentat, elaborat per la Diputació de Barcelona, evidencia que la flota de vehicles propietat de l’ajuntament contribueix a la contaminació atmosfèrica al municipi.

Segons el document, “la flota municipal de vehicles (autobusos, camions de residus, flota municipal, etc.) té un impacte en les emissions del municipi, ja que en moltes ocasions es tracta d’una flota de vehicles pesants o que recorren grans distàncies a dins del municipi i acostumen a tenir certa antiguitat”.

Degut a això, i com a mesura d’exemplaritat davant la ciutadania, es recomana una renovació dels vehicles pertanyents a la brigada municipal. En aquest sentit, es fa referència explícita a aquells de què disposa el servei d’enllumenat i instal·lacions, via pública i obres, espais verds i serveis generals. En total, n’hi ha 35 de comptabilitzats, entre turismes, camions, furgonetes, motocicletes, remolcs…

A més, s’assenyala que la flota de vehicles municipals “disposi dels requisits de qualitat ambiental establerts com a obligatoris per la normativa vigent”. L’informe, també indica la idoneïtat d’anar més enllà i que se’ls distingeixi amb el segell de garantia de la qualitat ambiental un cop efectuat el procés.

De fet, Malgrat de Mar ja ha iniciat de manera progressiva aquesta renovació de vehicles per uns de menys contaminants. L’any 2022 va incorporar dues motos elèctriques i una furgoneta a la flota de la brigada municipal. Ho va fer per un preu de 3.465 i 40.000 euros, respectivament, segons la informació pública consultada.

El termini per a implantar aquesta mesura s’ha fixat entre els anys 2025 i 2026. El cost total previst és d’uns 3.400€ – 40.000€ per vehicle segons el model que s’adquireixi.


CONTINGUT RELACIONAT


Publicat per elmalgratenc.cat

En el món de la comunicació des de fa més de 35 anys. Errors, molts. Encerts, comptats. Lliçons, cap ni una. Periodisme de carrer, crític i actiu. Lluitant per canviar allò que no vol ser canviat. Aquest és un espai d'informació i opinió. No guanyarem, però molestarem tant com puguem.